Warsztaty z dziećmi.

warsztaty.jpg

Warsztaty z dziećmi są prowadzone przy pomocy mis, gongów i instrumentów archaicznych, w małych 5-6 osobowych grupach.

Warsztaty są prowadzone w formie zabawy:

- ruch z muzyką mis, gongów, instrumentów

- malowanie z muzyką

- tworzenie muzyki przez dzieci

- słuchanie muzyki, wizualizacja, podróż przez dźwięk

W trakcie zabawy dzieci rozwijają swój naturalny potencjał twórczy, fantazję, wyobraźnię muzyczną i ruchową.
Dziecko zdobywa doświadczenie i nabywa umiejętności manualnych.

Zajęcia warsztatowe kończą się koncertem dla rodziców w wykonaniu dzieci.