• Słyszę skórą...Słowa twe pieszczą – mówi poeta. Pieszczą dosłownie. Badania dowodzą, że zmysły słuchu i dotyku nie są tak odrębne, jak nam się wydaje…
  • Wpływ dźwięków na fizjologię człowieka... Wpływ wypowiadanych słów na fizjologię człowieka jest olbrzymi. Najprawdopodobniej tym można tłumaczyć np. efekty bioenergoterapeutyczne, wpływ  naszych zachowań - modlitwy czy tzw. „dobrych” lub „złych” słów na strukturę wody i pokarmy - piszę o tym w trzeciej części opracowania p.n. „Sekrety wody”. Powiedzmy mocniej – wpływ zwłaszcza Jednego Słowa był olbrzymi...